top of page

Kernel

Komplexní sada funkcí pro popisy, přehledy, tematické mapy, dotazy, vyhledávání, uživatelská data, konfigurační editory a reporty. Tento modul je povinný ve všech konfiguracích.

Layout

Návrh potrubní sítě v situaci, katalogy prvků (potrubí, průlezy, příkopy...).

Long sections

Podélné profily včetně nástrojů pro úpravu nivelety.

Sewage

Návrh kanalizační sítě. Scénáře výpočtu průtoku. Hydraulický výpočet s dimenzováním potrubí gravitační a sítě. 

Terraform

Nástroje pro vytváření digitálních terénních modelů z různých zdrojů (objekty CAD, TXT, SHP, Databáze, 3D face).

Water

Zadávání elementů vodovodní sítě (nádrž, čerpadlo, ventily). Výpočty průtoků. Hydraulický výpočet,  dimenzování potrubí, modelování. INP import and export.

Data

Import/export  databází OLE DB (PostgreSQL, Access...), SHP, TAB, TXT, XML a AutoCAD Civil 3D. Import Google Maps (mapa & DTM).

Export do BIM formátů - IFC, NWC.

HSB

Detailní návrh schématu vodovodní sítě  s předem definovanými armaturami, ventily a editorem seznamu dílů. Kladečské plány.

Polygon

Nástroje pro návrh a analýzu parcel s podporou pro import polygonů (SHP), vytváření topologie, konverze topologie z CAD objektů, úpravy a čištění. Převod na 3D topologii AutoCAD Map.

Geo

Návrh tras, příčných řezů, parametrické příkopy pro více potrubních sítí v jednom výkopu. Výpočty kubatur nad příčnými řezy.

Raster

Nástroj pro rastry včetně seskupování rastrů, georefencí, podpora TFW, JGW,

JPEG 2000, ECW, GeoTIFF

Vector

Nástroj pro vektorové reference včetně seskupování souborů, usazování do souřadnic a inteligentního zobrazení, podpora DWG, DGN, DWF, PDF

Network repository

Připojení k síťovému úložišti Urbano s výměnou konfigurací, šablon, katalogů a dalšího nastavení.

Gasline

Dodatečné funkce zaměřené na projektování plynovodů.

bottom of page