Kernel

Komplexní sada funkcí pro popisy, přehledy, tematické mapy, dotazy, vyhledávání, uživatelská data, konfigurační editory a reporty. Tento modul je povinný ve všech konfiguracích.

Layout

Návrh potrubní sítě v situaci, katalogy prvků (potrubí, průlezy, příkopy...).

Long sections

Podélné profily včetně nástrojů pro úpravu nivelety.

Sewage

Návrh kanalizační sítě. Scénáře výpočtu průtoku. Hydraulický výpočet s dimenzováním potrubí gravitační a sítě. 

Terraform

Nástroje pro vytváření digitálních terénních modelů z různých zdrojů (objekty CAD, TXT, SHP, Databáze).

Water

Zadávání elementů vodovodní sítě (nádrž, čerpadlo, ventily). Výpočty průtoků. Hydraulický výpočet,  dimenzování potrubí, modelování. INP import and export.

Data

Import/export  databází OLE DB (PostgreSQL, Access...), SHP, TAB, TXT, XML a AutoCAD Civil 3D. Import Google Maps (mapa & DTM).

HSB

Detailní návrh schématu vodovodní sítě  s předem definovanými armaturami, ventily a editorem seznamu dílů.

Polygon

Nástroje pro návrh a analýzu parcel s podporou pro import polygonů (SHP), vytváření topologie, konverze topologie z CAD objektů, úpravy a čištění. Převod na 3D topologii AutoCAD Map.

Geo

Návrh příčných řezů, parametrické příkopy pro více potrubních sítí v jednom výkopu.

Raster

Nástroj pro rastry včetně seskupování rastrů, georefencí, podpora TFW, JGW,

JPEG 2000, ECW, GeoTIFF

Vector

Nástroj pro vektorové reference včetně seskupování souborů, usazování do souřadnic a inteligentního zobrazení, podpora DWG, DGN, DWF, PDF

Network repository

Připojení k síťovému úložišti Urbano s výměnou konfigurací, šablon, katalogů a dalšího nastavení.

Gasline

Dodatečné funkce zaměřené na projektování plynovodů.