top of page

Urbano Canalis je moderní, pružná a jednoduchá aplikace, vytvořená podle národních evropských standardů pro projektování kanalizačních a vodovodních sítí, která je vyvíjena více než 18 let chorvatskou společností Studio ARS a je používána stovkami projektantů v mnoha evropských státech, ze kterých jmenujme například samotné Chorvatsko, Německo, Turecko, Rakousko, Rumunsko, nebo Bulharsko. Urbano Canalis funguje jako nadstavba pro aplikace  AutoCAD, AutoCAD MAP, AutoCAD CIVIL 3D a BricsCAD.

prostředí.jpg

Prostředí

Příkazy lze spouštět z hlavního pracovního prostoru, ribbonu, nástrojové lišty nebo přímo z příkazového řádku CAD.

topologie.jpg

Topologie

Systém se skládá z uzlů a úseků, základních topologických prvků. Uzly a úseky automaticky vytvářejí větve, řady a systémy, které lze upravovat, dělit a slučovat, kreslit a dále upravovat. 

koverze.jpg

Konverze CAD elementů

Konverze objektů CAD (úsečky, 2D nebo 3D křivky) do systému Urbano. Kromě samotné sítě může Urbano také převádět data zapsaná v textech CAD a atributech bloků, jako jsou průměry trubek nebo výšky terénu.

katalog.jpg

Katalogy

V katalozích Urbana jsou uloženy informace o trubkách, šachtách, příkopech, svrchních vrstvách, prefabrikovaných betonových prvcích a dalších. Katalogy lze upravovat prostřednictvím rozhraní Urbano nebo aplikace Microsoft Excel a dále sdílet v rámci týmu.

uzivdata.jpg

Uživatelská data

Urbano nabízí možnost vytvářet, vkládat, importovat a exportovat uživatelem definovaná data. Počet takových dat není omezen a je možno použít je jako jakákoli jiná data v Urbanu. Kromě uživatelských dat je možné vytvořit funkční data, která dynamicky vypočítávají určitou hodnotu podle daného vzorce.

dtm.jpg

Digitální model povrchu

Povrchy lze vytvořit několika různými způsoby - přímým importem bodů z textového souboru, .shp nebo databáze, převedením prvků CAD. Urbano Terraform také nabízí celou řadu nástrojů pro práci s bodovými mračny - načítání, prohlížení a import pomocí různých filtrů

profily.jpg

Podélné profily

Díky dynamickému propojení projektu je velmi snadné provádět změny v situaci, které jsou automaticky aktualizovány v tabulkách, podélných profilech, příčných řezech a naopak.

niveleta.jpg

Niveleta

Urbano nabízí několik funkcí

pro interaktivní kreslení/automatický návrh, úpravy a nastavení nivelety potrubí přímo v podélných profilech.

prefab.jpg

Prefabrikované šachty

Díky dynamickému propojení projektu je velmi snadné provádět změny v situaci, které jsou automaticky aktualizovány v tabulkách, podélných profilech, příčných řezech a naopak.

domovní přípojka.jpg

Domovní přípojky

Domovních přípojky mohou být napojeny na uzel (šachtu) nebo přímo na úsek (potrubí), aniž by se úsek rozdělil na dvě části. Domovní přípojky  mohou sestávat z jednoho nebo více úseků a mohou být kresleny interaktivně nebo konverzí prvků CAD (čáry a čáry).

křížení.jpg

Analýza křížení

Urbano umožňuje automatickou analýzu křížení a kolizí mezi různými potrubními systémy, potrubím a šachtami. Křížení jsou zcela dynamické a automaticky se aktualizují ve všech pohledech a tabulkách při kreslení a horizontální nebo vertikální změně trasy.

hydraul.jpg

Hydraulické výpočty

Výpočet průtoků lze provést pomocí různých metod.  Definované průtoky lze seskupit do scénářů a pak tyto scénáře použít pro hydraulický výpočet 
na jehož základě Urbano Canalis dimenzuje parametry síťě. 

bottom of page