top of page

Programový systém Urbano se skládá z několika modulů, kde každý z nich má svou nezastupitelnou funkcionalitu. Na výběr je pak několik řešení, která jsou šitá na míru každému uživateli. Seznam jednotlivých modulů naleznete zde.

Urbano Canalis Basic

 • Konverze elementů na topologii

 • Přebírání dat z objektů CAD

 • Analýza povodí

 • Hydraulické výpočty

 • Analýza křížení

Urbano Canalis PRO

 • Digitální modely terénu

 • Konverze elementů na topologii

 • Přebírání dat z objektů CAD

 • Analýza povodí

 • Hydraulické výpočty

 • Analýza křížení

 • Import/export .shp a .tab

 • Import/export databází

 • Import/export Civil 3D

 • Export .IFC

 • Návrh výkopů

Urbano Canalis

 • Digitální modely terénu

 • Konverze elementů na topologii

 • Přebírání dat z objektů CAD

 • Analýza povodí

 • Hydraulické výpočty

 • Analýza křížení

Urbano Ultimate

 • Digitální modely terénu

 • Konverze elementů na topologii

 • Přebírání dat z objektů CAD

 • Analýza povodí

 • Hydraulické výpočty

 • Analýza křížení

 • Import/export .shp a .tab

 • Import/export databází

 • Import/export Civil 3D

 • Export .IFC

 • Návrh výkopů

 • Návrh vodovodních sítí

 • Podtlaková kanalizace

 • Polygonová topologie

 • Práce s rastrovými a vektorovými formáty

bottom of page