top of page

Urbano Canalis 11

Urbano Canalis ve své nejnovější verzi zavádí hned několik užitečných novinek:

  • Otevřená koryta - nová sekce katalogových položek otevřených koryt. Zobrazení v příčných řezech, výpočty kubatur, hydraulické výpočty a export do IFC.

  • Přepracovaný modul Geodézie - vylepšení a zrychlení funkcí pro práci s geodetickým zaměřením

  • Analýza kolizí - další optimizace rychlosti, možnost zvolit do CAD elementů i objekty typu 3D Solid nebo Mesh.

  • Přepracování topologie - vylepšené funkce pro návrh sítě. Elementy mohou nově nést stejný název v jedné síti.

  • Niveleta - nové funkce pro návrh nivelety. Vráceny funkce ze starších verzí Urbano.

  • Tisk - nové funkce pro vykreslování schémat, řezů, profilů a sítí. 

  • BIM - Export prefabrikovaných šachet společně se souvisejícími daty do IFC/Navisworks

  • Katalogy potrubí - je možno povolit použití potrubí pouze pro daný typ sítě (vodovod/kanalizace,...)

  • Podélné profily - vylepšení vykreslování piezometrických křivek,...

  • Doplňkové body - možnost ředění doplňkových bodů

koryt.jpg
bottom of page