top of page

Urbano Canalis 11.2

Urbano Canalis ve své nejnovější verzi zavádí hned několik užitečných novinek:

 • Podpora AutoCAD 2024

 • Otevřená koryta - nová sekce katalogových položek otevřených koryt. Zobrazení v příčných řezech, výpočty kubatur, hydraulické výpočty a export do IFC.

 • Přepracovaný modul Geodézie - vylepšení a zrychlení funkcí pro práci s geodetickým zaměřením, sdružené výkopy.

 • Analýza kolizí - další optimizace rychlosti, možnost zvolit do CAD elementů i objekty typu 3D Solid nebo Mesh.

 • Přepracování topologie - vylepšené funkce pro návrh sítě. Elementy mohou nově nést stejný název v jedné síti.

 • Niveleta - nové funkce pro návrh nivelety. Vráceny funkce ze starších verzí Urbano.

 • Tisk - přepracovány funkce zarovnání podélných profilů se změnou srovnávací roviny. Nové funkce pro tisk hodiny a příčných řezů.

 • BIM - Export prefabrikovaných šachet společně se souvisejícími daty do IFC/Navisworks

 • Katalogy potrubí - je možno povolit použití potrubí pouze pro daný typ sítě (vodovod/kanalizace,...)

 • Podélné profily - vylepšení vykreslování piezometrických křivek,...

 • Doplňkové body - možnost ředění doplňkových bodů

koryt.jpg
bottom of page