top of page

Historie

Společnost DATA System s.r.o. vznikla v roce 1995 jako odborná firma se zaměřením na služby a dodávku speciálního vybavení pro podniky, projektové organizace a státní správu v oblasti projekčních systémů a zpracování geografických dat.

V roce 2007 se DATA System s.r.o., coby společnost dlouhodobě specializovaná pro poskytování komplexních služeb projektantům pozemních staveb, rozhodla spolupracovat se společností K-CAD s.r.o, která byla široce zaměřená na segment projekce stavebnictví a architektury. Synergickým výsledkem této spolupráce se stala nová, samostatná společnost a obchodní známka K-DATA s.r.o., autorizovaný specialista pro prodej software Autodesk, Inc.

Současnost

DATA System s.r.o. je významným dodavatelem služeb v oblasti pořizování a zpracování geografických dat v České republice i v zahraničí. Naši klienti využívají dlouholetých zkušeností našich expertů a námi používaných nejmodernějších technologií při laserovém skenování a jeho postprocesingu, fotogrammetrickém zaměřování či vytvoření 3D interaktivních vizualizací minulých, současných i budoucích stavů krajiny dotčenou lidskou činností. V neposlední řadě je nutné zmínit i podporu činnosti prováděné hornickým způsobem jako je vedení důlně měřické dokumentace, projektování těžby nerostných surovin i zahlazování jejich důsledků.

DATA System s.r.o. je dodavatelem speciálního technického a softwarového vybavení, které splňuje ty nejpřísnější nároky na technologie pro práci v oblasti CAD systémů a 3D modelování.

Vyústěním vysoké odbornosti našich specialistů je jejich účast na řadě odborných konferencí, výuce na vysoké škole, aktivní spolupráce na výzkumných projektech i vědeckých expedicích.

bottom of page