top of page

Urbano Canalis verze 10.1

Urbano Canalis ve své nejnovější verzi zavádí hned několik užitečných novinek:

  • Automatické licencování. Canalis se přes internet aktivuje automaticky. Uživatel musí pouze zadat licenční klíč do licenčního správce v programu na zvolených počítačích tolikrát, kolikrát mu to jeho licenční klíč umožňuje. V případě, že uživatel má zakoupený maintenance, licence se mu s vydáním nové verze automaticky aktualizuje na nejnovější verzi.

 

  • Nový koncept zadávání nivelety. Ve starších verzích byla niveleta rozdělena do několika funkcí. Nová verze přichází s konceptem, kdy se niveleta zadá jednotně, a přenese se do všech ostatních příkazů. Další funkce budou pouze vyžadovat referenční bod potrubí (vnější vršek, vnitřní vršek, osa, vnější spodek, vnitřní spodek).

  • Úprava tloušťky čar. Dosud bylo možné upravovat pouze barvu a typ čáry. Nyní je možné upravovat i jejich tloušťku.

 

  • Ukládání katalogů do vlastního adresáře. Tento adresář může být i sdílená složka v síti a více uživatelů tak bude mít přístup ke stejným katalogům.

 

  • Vylepšený export IFC a NWC. Do IFC je možno exportovat i povrchy terénu (Terraform i Civil 3D). Export do NWC byl sjednocen s exportem do IFC, je možné používat stejné nastavení pro export IFC i NWC. Barva exportovaných prvků bude stejná jako byla v Urbano Canalis (barva bude převzata z hladin uzlů a úseků).

 

  • Povrch Terraform je možno ukládat do externího souboru a pouze připojit do pracovního výkresu. Tímto se zjednoduší práce s objemnými povrchy terénu a zmenší se objem výkresu.

bottom of page