Urbano Canalis

Urbano Canalis je aplikace pro projektování venkovních trubních sítí pro AutoCAD, AutoCAD MAP, CIVIL 3D a BricsCAD.

Canalis URBANO je moderní, pružná a jednoduchá aplikace, vytvořená podle národních evropských metod projektování, který je vyvíjen více než 18 let chorvatskou společností Studio ARS a je používán stovkami projektantů v mnoha evropských státech, ze kterých jmenujme například samotné Chorvatsko, Německo, Turecko, Rakousko, Rumunsko, nebo Bulharsko.

Canalis je zaměřen na potrubařinu a nabízí komplexní soubor funkcí pro projektování a analýzu.

Přehled hlavních funkcí:

 • Schopnost pracovat až s desítkami sítí v jednom projektu najednou.

 • Vlastní sítě mohou obsahovat až tísíce větví.

 • Trasy přebírá z křivek nebo úseček AutoCADu, nebo interaktivně. Interaktivní úpravy sítí.

 • Výšky odvozovány z DMT, blízkých 3D bodů, nebo z textových souborů či databází.

 • Automatický návrh nivelet podle hloubky pod terénem, krytí a spádu. Návrh zohledňuje navazující větve. Vyrovnání na spád mezi uzly nebo zadaný spád,

 • Katalogy potrubí, výkopů nebo také šachet, podle českých norem

 • Profily podle našich zvyklostí,

 • Popis křížení - i vice sítí najednou (voda, plyn, elektro,...). Popis jak v situaci, tak v profilech.

 • Výpisy, popisy, schémata šachet, uživatelské dotazy.

 • Odečítání parcel a pozemků ze situace do profilu.

 • Povodí a spádové oblasti - automatické nebo ruční přiřazení zatížení jednotlivým úsekům.

 • Průtoky - odpadní vody procentním výpočtem nebo podle počtu obyvatelstva.

 • Dimenzování - podle výsledků hydraulického výpočtu vybírá potrubí z katalogu

 • Export IFC Urbano lze importovat do různých programů. Např. Navisworks, Revit nebo Solibri.